Skuldbelägga genom information?

I dag hörde jag ett mycket bra inslag på radion om hur information kan skuldbelägga, eller inte. Simon Svensson funderar över hur Cancerfondens agerade när de fick kritik för sin information om att livsstilsförändringar kan förhindra en tredjedel av all cancer. Lyssna på Simon Svensson här – det tar bara fem minuter. Man kan verkligen undra om man inte ska informera om vilka möjligheter man har att förebygga sjukdomar.

Att inte all cancer eller alla sjukdomar kan förebyggas med livsstilsåtgärder ska inte hindra information om hur man kan göra för att minimera risken att drabbas. Jag vill veta vad jag kan göra för att förebygga att jag drabbas av sjukdom. Med information får var och en själv välja hur de ska agera, men information vill jag ha.

När jag frågade en läkare varför hen inte informerade om en forskningsstudie som visade att över 80 % av forskningspersonerna fick migrän vid fasta och överhoppade måltider, fick jag till svar att hen inte ville skuldbelägga patienterna.  Så ser inte jag det. Alla migränpatienter har rätt att få reda på vilka forskningsresultat som finns. Att undanhålla information om att livsstilsåtgärder kan förhindra migrän är oetiskt.

Kristina Ahlström
#Blogg100