Lättläst och vederhäftig

Citat ur BTJ recension

”Författaren är väl påläst och referenslistan är gedigen, men hon intar ändå en ödmjuk hållning till kunskapsläget.”

”Boken är lättläst och vederhäftig. Den kan rekommenderas alla som vill veta mer om migrän och kostbehandling härutöver.”

Recension av Fri från migrän första boken av BTJ Lektör Motzi Eklöf, BTJ-häftet nr 9, 2015,