MIAB FÖRLAG

MIAB Förlag är en del av MI Migrän Info AB som bedriver informations- och opinionsbildande verksamhet om sjukdomen migrän och bra mat som hälsofrämjande åtgärd.

Förlaget har gett ut två faktaböcker om migrän. Båda böckerna finns i tryckt form och som  e-böcker. De finns också att  låna på bibliotek. Den första boken finns även i pocketformat. Den 17 maj 2018 gavs den första barnboken ut som beskriver metoden.

  • Moa och migränmonstret, maj 2018
  • Fri från migrän – Handboken – Bra mat för alla och hur man håller blodsockret stabilt, maj 2016.
  • Fri från migrän – Orsak och botemedel vid en av våra stora folksjukdomar, december 2014.