Behov av mer kunskap om migrän

Publicerat 2016-09-16, 17:42

Migrän bakom en stor del av den ökande sjukfrånvaron

Så löd rubriken på en artikel i Läkartidningen av Håkan Enbom och Inga Malcus Enbom den 30 augusti i år. Underrubriken löd: Viktigt att kunskapen om migränsjukdomen ökar. Läs artikeln med kommentarer här.

Så långt är jag med – Vi måste få mer kunskap om migrän, men vad är det artikelförfattarna efterlyser? De talar om att en alltmer ökande sensorisk stress av olika sinnesintryck och en bristande förståelse av hur mångfacetterad migränsjukdomen är, ligger bakom en stor del av den ökande sjukskrivningen.

De talar inget om kost eller stabilt blodsocker i sin artikel. De båda författarna är läkare vid en klinik i Skåne och artikeln är publicerad på Läkartidningens debattsida på nätet. Tyvärr fick jag inte skriva en kommentar där då jag inte är läkare. I dag finns endast två kommentarer till artikeln, en om LCHF kost som man funnit hjälpt migränpatienter och en pensionerad läkare som skriver att artikeln leder tankarna till att det ändå ligger någonting i ett speciellt ”migränpsyke”. Men debatt kan man inte säga att det har blivit.

Söka efter frisk-faktorer

Det behövs mer kunskap men man behöver söka efter fler frisk-faktorer. En utvärdering av den metod som hjälpt mig genom en kontrollerad studie skulle enkelt kunna genomföras, men varför frågar ingen efter den kunskapen? Särskilt om det är så att migrän är en av förklaringen till den stora och ökande sjukfrånvaron. Måste vi inte vrida på alla stenar i våra försök att hitta en förklaring?

Det är dags för en vetenskaplig utvärdering av om stabilt blodsocker kan vara en förklaring till migrän. Vi blir fler och fler som blir hjälpta av att hålla vårt blodsocker stabilt, utan biverkningar. Många fler får inte ens information om att denna  metod finns och en teori om detta, samt att flera blivit hjälpta. Det är inte rätt att sjukvården undanhåller svårt sjuka migränpatienter information om denna metod. Den är helt ofarlig att prova.

Över 80 %-igt utfall undanhålls patienter

I en forskningsstudie  fann man att över 80 % av migränpatienterna reagerade på fasta eller överhoppade måltider – vilket är intressant om man tänker på blodsockret.  De forskarna vill gå vidare och undersöka kostrelaterade faktorer mer.  Se (Rockett et al 2011)

Genom att hänvisa till att metoden med stabilt blodsocker inte är tillräckligt utvärderad anser sjukvården att man kan låta bli att informera om denna metod. Men är det etiskt försvarbart? Om det finns studier som visar att så många reagerar på fasta och överhoppade måltider, ska inte patienterna få denna information? Det är ju ändå vetenskap. En läkare sa till mig att hen inte ville informera patienter om den studien för att inte skuldbelägga dem, att de själva skulle ha orsakat sin migrän. Men jag tror att migränpatienter vill veta hur de kan undvika migränanfall. Att undanhålla dem fakta anser inte jag vara etiskt försvarbart.

Försök till debatt

Eftersom Läkartidningen inte vill ta in min kommentar till artikeln, får jag skicka den direkt till artikelförfattarna – hoppas få svar av dem. Då kanske vi får en debatt.

Kristina Ahlström