Välskrivet och överskådligt

Nedan några citat ur recensionen från BTJ av Fri från migrän – Handboken

”I handboken förmedlas på ett välskrivet och överskådligt sätt goda råd, tips och handlingsplaner för hur detta kan göras under såväl vardag som semester och fester.”

”Författaren lämnar ett angeläget bidrag till kunskapen om kostens betydelse för hälsan.”

Recensionen publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2016. Lektör Motzi Eklöf