Vila med städning

Ett visst lugn infinner sig när man har lämnat manus till tryckeriet. Nu är det nästan klart. Får en pdf-fil för en sista koll i nästa vecka, men det ska inte vara något som behöver ändras.

Så i helgen är det vila som gäller. Skönt att ta det lugnt. Samtidigt som jag städar. För det arbetet finns alltid där. Nu passar jag på att gallra böcker också. Väljer ut de som kan ha ett läsvärde och skänker dem. Övriga slänger jag, bara de bästa får vara kvar är tanken, men vissa böcker får respit och blir kvar i alla fall av nostalgiska skäl. Den 1 maj har jag satt som mål att vara klar. Då ska i alla fall inga böcker finnas utanför bokhyllorna, varken liggande på andra böcker eller vid sidan om!

Kristina Ahlström
#Blogg100