En, flera eller många faktorer?

”Trots att kunskap saknas inom den etablerade medicinen om vad som orsakar migrän påstår man samtidigt att migränanfall kan utlösas av olika faktorer hos olika personer och genom att undvika sådana utlösande faktorer kan antalet migränanfall minskas.

Som de vanligaste utlösande faktorerna anges ofta:137

stress

avslappning efter stress (veckoslutshuvudvärk)

oregelbunden sömn, oregelbundna måltider

viss mat och dryck (till exempel kakao, rött vin och ost)

hormonella svängningar, framför allt i samband med menscykeln.

Trots att forskningsläget om migrän är oklart har det utifrån dessa olika tänkbara faktorer växt fram ett synsätt om att dessa faktorer kan utlösa anfall: migrän är nyckfullt och svårfångat. De olika forskningsresultaten om vad som ibland verkar kunna utlösa migränanfall tas till intäkt för detta. Men om två procent av försökspersonerna i en undersökning uppgett att de reagerat på citrusfrukter, vad kan det visa? Kan två procent visa något alls?

Faktorer som kan utlösa migränanfall sägs kunna variera mellan personer och dessutom variera för varje person som har sjukdomen. Rent logiskt kan man fundera över om en sjukdom kan vara så varierande, eller rör det sig om flera sjukdomar? Eller finns det ett annat samband mellan dessa faktorer, ett relevant samband som kan förklara varför anfallen utlöses? Den etablerade medicinen söker inte någon gemensam nämnare för kostfaktorer utan räknar upp dem och låter patienterna själva prova sig fram.”

Not 137: Läkemedelsverkets webbplats 

Hämtat från Fri från migrän  s. 109–110.