Vilseledande information om nytt migränläkemedel

Ett bolag får böter för ett vilseledande påstående om ett nytt migränläkemedel. Företaget påstod följande: ”Patienterna slutar överanvända smärtlindrande läkemedel”. Ett sådant påstående är enligt IGN, Informationsgranskningsnämnden, kategoriskt och riskerar att vid en flyktig läsning ge ett överdrivet intryck av läkemedlets verkan. […] påståendet är därför vilseledande i strid med artikel 4. Avsteget ansågs vara en överträdelse av normalgraden, och IGN-avgiften bestäms därmed till 90.000 kr.

Bolaget uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN anfört.

Informationsgranskningsnämnden, förkortat IGN, har till uppgift att att löpande granska företagens läkemedelsinformation och att på eget initiativ eller efter anmälan pröva om marknadsföringsåtgärder och marknadsaktiviteter avseende läkemedel står i överensstämmelse med god branschsed.

Länk till beslutet av IGN 16 oktober 2019.

Mer information om Informationsgranskningsnämnden, förkortat IGN

Kristina Ahlström

DN kritiseras efter artikel om migränmedicin

Dagens Nyheter skrev om ny migränmedicin, var tog de kritiska frågorna vägen? Frågan ställs i radioprogrammet Medierna P1 den 27 juli 2019. Det undrade jag också när jag läst artiklarna i juli så jag skrev ett öppet brev till DN den 16 augusti. Men då hade jag inte uppmärksammat radioprogrammets Mediernas granskning.

Reportern Jonna Westin intervjuar flera personer angående DNs artiklar om migrän den 19 och 20 juli i år. Så här skriver Medierna på sin webbplats:

”Att rapportera om forskning och nya mediciner kräver ett kritiskt förhållningssätt. Inte minst eftersom läkemedelsbolagen gärna ligger på och vill framhålla allt det positiva med en ny produkt. När Dagens Nyheter publicerade en lång rad artiklar om folksjukdomen migrän pryddes tidningens förstasida första dagen av en artikel om en undersökning gjord av ett läkemedelsbolag och nästa dag om en ny banbrytande medicin framtagen av samma bolag. Men de kritiska frågorna lyste med sin frånvaro.”

Radioprogrammet Medierna 27 juli 2019.

Vitaminer finns i mat

Intressant avsnitt av Vetenskapens värld igår. De visar på hur sjuk man kan bli om man inte får i sig tillräckligt med vitaminer och samtidigt hur farligt det kan bli om man äter för mycket vitaminer. Det är en fråga om dosering. TV-programmet Sanningen om vitaminer – Vetenskapens värld kan ses till och med den 18 september 2019.

Riktigt förvånad blev jag att man i dag har personer i USA som lider av skörbjugg. En sjudom som enkelt kan botas genom att äta tillräckligt med c-vitamin, ibland kan en apelsin om dagen vara tillräckligt. Men att personer i USA i dag får sjukdomen för att de äter mat som inte innehåller tillräckligt med näring är skrämmande. Jag trodde att skörbjugg endast fortfarande drabbade fattiga delar av världen, men även tydligen andra delar av världen. Det är tydligen inte enbart en fråga om ekonomi.

I programmet visas hur kunskapen om vitaminer endast har funnits i ett hundratal år och hur svåra sjukdomar som numera kan undvikas enbart genom att se till att få näringsriktig mat. Om man är frisk i övrigt är de vitaminer man får i sig i näringsriktig kost tillräckligt, man behöver inte ytterligare vitaminer i tablettform. Att äta rätt och balanserad mat regelbundet gör mig fri från migrän, men jag är också glad att det är den kosten som ger mig mycket näring.

Enligt Livsmedelsverket har senare års stora kontrollerade studier upprepade gånger visat att extra tillskott av vitaminer till människor som redan får i sig tillräckligt med näringsämnen, vitaminer och mineraler från maten inte har några positiva hälsoeffekter. De har funnit att det till och med vara skadligt i vissa fall. Det kan handla om en liten marginal mellan vad som är nyttigt för kroppen och vad som kan vara skadligt, ett exempel på detta är A-vitamin. Se Livsmedelsverkets information om Vitaminer och antioxidanter.

Kristina Ahlström
20 augusti 2019

Öppet brev till DN om brist på granskning

med anledning av två artiklar om migrän 19 och 20 juli 2019.

Den 19 och 20 juli publicerar DN två artiklar om migrän. Bakgrunden anges vara en undersökning som beställts av ett läkemedelsbolag, enligt DN ”en omfattande internationell undersökning” av drygt 11 000 migrän drabbade personer i Sverige och ett 30-tal andra länder. Ingenstans i artiklarna anges vilken undersökning som avses eller hur jag kan ta del av den när DN inte granskar undersökningen. 

DN låter migränpatienter som har fått prova ett nytt läkemedel med bra resultat berättar om detta samt en migränpatient som inte fått det nya läkemedlet som får berätta om detta och andra läkemedel hon använder. Ingen hänvisning till någon studie om dessa läkemedels vetenskapligt bevisade effekt.

En liten brasklapp skrivs i en kolumn den 19 juli i anslutning till artikeln: ”Det är bra att ha i bakhuvudet att undersökningen är utförd på uppdrag av läkemedelsföretaget Novartis. Bolaget ligger bakom ett nytt läkemedel mot svår kronisk migrän och har så klart ett intresse av att lyfta fram situationen för dessa patienter. Dessutom baseras den svenska delen av undersökningen på ett litet antal patienter, men de är i linje med de internationella resultatet.” 

Borde inte denna tanke funnits hos den reportern och medfört en granskning av innehållet i de uppgifter som lämnades av patienter och forskare samt läkemedelsbolag?

Granskning av läkemedel mot migrän och forskning om migrän lyser med sin frånvaro i DNs artiklar.

Som framgångsrikt hjälpt mot migrän av en läkemedelsfri metod frågar jag därför DN:

– Varför finns inte någon faktagranskning med i dessa två artiklar om migrän?

– På vilket sätt tycker ni att ni granskar uppgifter från läkemedelsbolag och forskare?

– I DN:s målsättning står det att tidningen ”verkar i en humanistisk upplysningstradition”. På vilket sätt är migränartiklarna ett uttryck för en humanistisk upplysningstradition?

Stockholm den 16 augusti 2019

Kristina Ahlström
grundare av MI Migrän Info AB som inte sponsras av läkemedelsbolag

PS efter det att jag skrivit ovanstående fick jag tips om radioprammet Mediernas granskning av DN:s artiklar. Se här:  Radioprogrammet Medierna 27 juli 2019. DS

Har DNs faktagranskning semester?

Med anledning av artiklar om migrän i DN den 19 och 20 juli 2019.

Fredagen den 19 juli och lördagen den 20  juli publicerade DN två stora artiklar om migrän. Stor bild på första sidan och två hela uppslag på tidningens sidor 6–7. Någon beskrivning av andra metoder än läkemedel syns inte i artiklarna. Att en metod helt utan läkemedel har hjälpt flera personer informeras inte heller om. Hur kommer det sig att DN rapporterar om läkemedel mitt i sommaren?

DN hänvisar till en undersökning som beställts av ett läkemedelsbolag, enligt DN ”en omfattande internationell undersökning” av drygt 11 000 migrän drabbade personer i Sverige och ett 30-tal andra länder. Ingenstans i artiklarna anges vilken undersökning som avses eller hur jag som läsare kan ta del av den. 

Enligt artikeln beskriver undersökningen hur stort lidande migrän är för patienterna och deras anhöriga, men det är då verkligen ingen nyhet. Varför görs en sådan undersökning? Detta är intressant att ta reda på eftersom läkemedelsbolag inte får göra reklam direkt till patienter. Däremot får tydligen patienter uttala sig om läkemedel utan att det anses vara reklam.

DN borde varit särskilt uppmärksamma varför undersökningen genomförts och redovisat mer om detta. Men det är mitt i sommaren och inför en helg – faktagranskningen kanske hade semester? 

I artikeln fredagen den 19 juli intervjuas en migränpatient som berättar hur sjuk hon varit. Nu ”ställer hon hoppet till ett nytt förebyggande läkemedel”. Eftersom medicinen ”ännu inte är statligt subventionerad” får hon ta av sin sjukpenning och andra i sin omgivningen som stöttar henne för att prova medicinen. DN redovisar inte varför medicinen inte är statligt subventionerad, redovisar inte vilka studier som finns om detta läkemedel, redovisar inte vad dessa studier har visat – och anger inte ens vilka studier det är. Jag får ingen information om hur jag kan kontrollera dessa uppgifter. Kanske DN inte heller har dem, det förklarar i så fall varför de inte redovisar någon granskning av detta. Det kanske är så att läkemedlet inte alls visat så goda resultat som DN skriver. 

En medicinreporter skriver i en kolumn intill artikeln: ”Det är bra att ha i bakhuvudet att undersökningen är utförd på uppdrag av läkemedelsföretaget Novartis. Bolaget ligger bakom ett nytt läkemedel mot svår kronisk migrän och har så klart ett intresse av att lyfta fram situationen för dessa patienter. Dessutom baseras den svenska delen av undersökningen på ett litet antal patienter, men de är i linje med de internationella resultatet.” 

Absolut är det bra ”att ha i bakhuvudet” men är det jag som läsare som ska ha det? Varför ska inte reportern som gjort reportaget ha det? Det märks i alla fall inte i artikeln. 

I artikeln den 20 juli anges att bakom de nya läkemedlen finns en svensk professor och forskare. Ett av de nya läkemedlen bygger på hans upptäckt. Enligt artikeln har det nya läkemedlet inneburit att en fjärdedel av alla patienter helt blivit av med sin migrän, hälften blivit bättre och en fjärdedel tycks inte påverkas alls. Men det finns inte någon hänvisning till vilken studie där detta resultat finns. Varifrån kommer uppgiften om dessa resultat? Professorn berättar för DN om en patient som hört av sig till honom och berättat hur bra han har blivit av medicinen. Varför kan en professor hänvisa till anekdoter, enskilda personers berättelser, medan DN inte är intresserad av att redovisa hur jag och flera med mig är hjälpta från denna smärtsamma sjukdom och på ett dessutom för kroppen i övrigt hälsosamt sätt? – Vi håller blodsockret stabilt genom att framför allt äta bra mat reglebundet.

Den 20 juli berättas i DN om en migränpatient som inte fått prova det nya läkemedlet och en patient som behandlats med bra resultat av densamma. Ett resultat av artikeln kan väl bara bli att fler patienter besöker sjukvården får att få de nya läkemedlen, eller några av de andra läkemedlen som nämns i artikeln. Men det är oetiskt att patienterna inte får information om att det kan finnas en metod helt utan läkemedel som kanske kan hjälpa dem. Visserligen är den metoden inte utforskad tillräckligt men metoden i sig är ofarlig och dessutom i linje med rekommendationer om hälsosam livsstil. Stabilt blodsocker är bra även för icke migränpatienter.

Jag har väntat i 29 år på att denna metod jag följer ska utvärderas vetenskapligt. Så länge har jag varit fri från migrän om jag följt metoden. Hur länge ska det dröja innan detta uppmärksammas på allvar! Det är oetiskt att undanhålla patienterna information om att stabilt blodsocker kanske kan hjälpa dem i väntan på att metoden utvärderas vetenskapligt. Hur länge ska vi vänta på forskarna? Någon utvärdering av metoden verkar inte bli genomförd så länge inte heller media skriver om den. 

DN ska enligt egen uppgift verka i en humanistisk upplysningstradition. Enligt NE.se är upplysning en filosofisk och litterär riktning som framhävde det undersökande förnuftet i motsats till fördomar och tro på traditionella auktoriteter. Jag vet inte hur DN definierar sin upplysningstradition men jag tycker att definitionen i NE är bra. Det är dags för DN att granska forskning och behandling av migrän om de ska verka i en humanistisk upplysningstradition. 

Kristina Ahlström
grundare av MI Migrän Info AB som drivs utan sponsring av läkemedelsbolag


Sanning om kolhydrater

Bra brittisk dokumentär om kolhydrater från 2017. Bra film att börja det nya året med. Den ger ny kunskap, påminner mig om vad jag tidigare lärt mig visar tydligt hur viktigt det är att tänka på vad jag äter. Inspirerande.

Intressant att de delar in kolhydrater i tre grupper: Vita, beige och gröna kolhydrater. Man kan nästan gissa vad de innehåller:

vita – vitt tillsatt socker

beige – potatis, pasta och ris

gröna – grönsaker!

Jag brukar säga att det finns bra kolhydrater och det finns dåliga, eller som man tidigare sa: snabba och långsamma kolhydrater. Kontentan är i alla fall att det är kolhydrater som är gröna, långsamma – som är bra för ett stabilt blodsocker och även andra hälsofaktorer.

Om filmen: ”Kolhydrater är en het potatis. Allt fler människor anses överviktiga och enligt många experter beror det på att vi äter för mycket av fel sorts kolhydrater. Men när vi ständigt matas med nya rön är det svårt att veta om vår lunchpotatis är en bra näringskälla eller en genväg till dålig hälsa. Läkaren Xand Van Tulleken tar sig an utmaningen och slår hål på myterna om kolhydrater, och presenterar resultat som kan ha en stor inverkan på din hälsa.” – Filmen kan ses fram till den 2 maj 2019.

/Kristina Ahlström

Sömnbrist påverkar blodsockret

Intressant program om sömnens stora betydelse av Michael Mosley.
 
Sömnbrist påverkar bland annat blodsockret och hormoner som gör att man blir hungrig, framför allt sugen på sött. Intressant med tanke på att sömnbrist anges som en s.k. migränframkallande faktor.
 
Återigen: det är angeläget med en vetenskaplig studie som utvärderar metoden med stabilt blodsocker för att hålla migränen borta! Tills dess är det bara för oss att försöka sova bra och regelbundet, inte frestas att äta sött när vi på grund av sömnbrist blir sugna på söta saker.
 
Tips på hur du kan skapa förutsättningar för bra sömn ges i programmet.
 
Kristina Ahlström

Glöm inte att äta i värmen!

I högsommarvärmen tappar man lätt aptiten och vill äta något lätt eller hoppa över måltider. Men om man måste hålla blodsockret stabilt är det viktigt att inte glömma bort tallriksmodellen och att äta regelbundet. För mig gäller det att aldrig glömma det, för då får jag migrän.
 
Jag håller samma tider på sommaren som vintern, men äter lite lättare när det är så varmt dock utan att glömma de fiberrika grönsakerna och kolhydraterna. Gurka och tomat lockar med sin friskhet, men de räcker inte till en lunch eller middag utan då måste man komma ihåg andra grönsaker också. En enkel grekisk sallad kan enkelt göras så att alla delar finns med. Lägg exempelvis till
 
– morotsslingor med potatisskalare
– sockerärter
– skivor av bladselleri
– lök
 
Glöm inte något kolhydratrikt som en skiva fullkornsbröd eller matvete i salladen. Tillsammans med feta-osten får man då en fullvärdig lunch eller middag – som smakar bra i värmen. Ett annat tips är att göra en sallad med matjessill.
 
Glass går bra efter en lunch eller middag, aldrig i stället för eller som ensamt mellanmål. Bättre än gräddglass är att mixa frysta bär med yoghurt – ät direkt. Gott och nyttigt.
 
Och så drick mycket vatten! Tänk på att sötade drycker som läsk och juicer påverkar blodsockret snabbt, om du ska dricka sådant så drick det till en måltid aldrig ensam. Då är vatten bättre – och en bättre törstsläckare än vatten finns inte!
 
Soliga hälsningar
 
Kristina Ahlström

Moa boken nu i bokhandeln!

Nu är vår barnbok om migrän ute i bokhandeln. Den handlar om Moa som är 8 år som får besök av migränmonstret. Boken släpptes den 17 maj 2018.

Länkar till nätbokhandeln: AdlibrisBokus och Cdon. Handboken finns nu som e-bok. Boken finns även hos Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm.

Boken kommer snart även som e-bok.

 

 

Moa är 8 år. Ibland kommer migränmonstret och då får hon svår huvudvärk. Hon tycker inte om när monstret kommer. Hon måste lägga sig med en blöt handduk över pannan.

Vilken tur att hennes mamma får lära sig hur de ska göra för att hålla monstret borta. Hon ska äta många gånger varje dag. Men vad gör hon på utflykten när hon glömt sina smörgåsar hemma? Och på kalaset hos Ellen med den fina tårtan?

Boken handlar om hur Moa gör för att undvika monstret. Författarna hoppas att boken ska inspirera barn och föräldrar.

Berättelsen om Moa är fiktiv och bygger på författarnas erfarenheter av stabilt blodsocker för att vara fri från migrän. Författarna är fria från migrän helt utan läkemedel och enbart genom att de håller sitt blodsocker stabilt. Framför allt handlar det om att äta regelbundet och äta bra mat enligt tallriksmodellen.

Boken berättar om hur dåligt Moa mår när hon har ont och hur hon gör när hon kan slippa svår huvudvärk och migränmonstret. I boken beskrivs hur Moa gör när hon ska på kalas med alla sötsaker som då erbjuds.

Moas klasskamrat Kalle har diabetes. I boken berättar han för Moa vad blodsocker är för något. I en enkel metafor i form av en båt på havet förklarar han hur man kan beskriva stabilt blodsocker. Moa och Kalle har mycket gemensamt med när och vad de behöver äta.

I boken beskrivs tallriksmodellen på ett enkelt sätt och hur en dags måltider kan fördelas jämt över dagen.

Boken innehåller några slutnoter med en beskrivning av sjukdomen migrän och kemisten som utformat den metod som boken utgår från: Rodolfo Low. Enligt honom kan migrän beskrivas som en omvänd diabetes.

Boken innehåller 30 fina illustrationer av Eva Lindén.

Boken kan läsas av barn med migrän och deras föräldrar. Även lärare och andra i barnens omgivning kan ha glädje av att läsa boken för att kunna hjälpa barn som behöver hålla sitt blodsocker stabilt. Denna kost är dessutom bra för alla och boken kan inspirera barn och föräldrar att göra mer hälsosamma val i vardagen.

Mer om metoden finns att läsa i en av författarnas böcker Fri från migrän – Orsak och botemedel till en av våra stora folksjukdomar (2014) och Fri från migrän – handboken – Bra mat för alla och hur man håller blodsockret stabilt (2016).

Botulism – matförgiftning

Före jul 2017 rapporterades om att  fyra personer i en familj i Göteborgsområdet hade drabbats av botulism, en ovanlig men allvarlig form av matförgiftning. En möjlig smittkälla är orena grönsaker, rapporterade P4 Göteborg.

 Det är oerhört ovanligt, det är enstaka fall per år i Sverige kanske. Men internationellt sett är det betydligt vanligare, säger Leif Dotevall, smittskyddsläkare i Göteborg, till radiokanalen.

– Botulism orsakas av ett nervgift, bildat av en bakterie som kan finnas bland annat i jord, på växter och i vissa fiskar. Förgiftningen, som kan vara livshotande, har symptom som exempelvis muntorrhet, synförändringar och muskelsvaghet. Sedan 1969 har bara knappt 20 fall av botulism rapporterats i Sverige, skriver Västra Götalandsregionen i ett pressmeddelande.

Göteborgsposten 19 december 2017

Orsak och triggers

 

Trots forsk­ning om migrän är orsaken till varför man får migrän fort­farande inte klar, däremot är det fastslaget att ärftlighet spelar roll.

Samtidigt kan man få höra att det finns flera utlösande faktorer till migrän. Enligt min mening säger man emot sig själv. Man kan inte vara osäker över orsaken till migrän och sedan i nästa mening vara säker på att det är olika saker som orsaker migrän.

Det är helt enkelt inte rimligt att påstå att det finns flera faktorer som kan utlösa migrän om man inte vet vad som orsakar migrän. Just det faktum att många upplever att migrän kan utlösas av många faktorer kan bero på att man faktiskt inte vet tillräcklig mycket om sjukdomen. Man tror det är en mångfaktoriell sjukdom. Något vetenskapligt stöd för detta har jag inte sett. Men man pratar som om detta vore fakta.

Det finns ingen studie som visar att Rodolfo Lows teori om orsaken till migrän är felaktig. Tvärtom är den tänkbar, men inte tillräckligt vetenskapligt undersökt för att sjukvården ska anse det befogat att informera om den. Men hur länge kan man fortsätta utan att vetenskapligt undersöka den metod som gör mig fri från migrän och flera andra migränpatienter som har provat att hålla blodsockret stabilt? Det är dags att undersöka denna metod vetenskapligt! En helt biverkningsfri metod som om den fungerar ger fantastiskt resultat – helt smärtfri!

I väntan på forskning får var och en prova själv. Om man har diagnosen migrän är det ofarligt att prova. I Fri-från-migrän böckerna finns en testmeny som man kan pröva i 14 dagar, testa och se om den kan hjälpa dig.

Kristina Ahlström

Fri från migrän i pocket


Den första Fri-från-migrän-boken gavs ut december 2014. Nu arbetar vi om den till pocketformat. I början av december kommer den att finnas att köpa som pocket och redan nu kan du bevaka utgivningen i bokhandeln. I boken beskrivs hur författaren Kristina Ahlström genom att hålla sitt blodsocker stabilt är fri från migrän. Teorin bakom metoden redovisas liksom forskningsstudier inom området. Även en testmeny finns med för den som vill prova metoden.

Se hos Adlibris:
https://www.adlibris.com/…/fri-fran-migran—orsak-och-bote…

Vintertid!

Vintertid!

Söndagen den 29 oktober ställer vi om klockorna till vintertid. En timme extra i dag – härligt. Men eftersom det är viktigt för mig att äta på i stort sett samma tider varje dag blir det en omställning när klockan ändras. Min vanlig tid för lunch är mellan 12-13 och middag 18-19, men den första veckan med vintertid måste jag komma ihåg att inte skjuta på dessa måltider. Kommande veckan gäller lunch senast 12 och middag senast 18 – för om det blir senare blir det enligt min kropp lunch 14 och middag 20 – och det är alldeles försent. Stor risk för huvudvärk som utvecklas till migrän, och det vill jag inte ha.

Första veckan med vintertid är alltid lite annorlunda, min kropp ställer inte om efter klockan direkt. Jag kan inte tänja på gränserna som annars utan är mer strikt med vad jag äter och när. Efter en vecka brukar jag vara inne i den nya tiden och kan återigen äta mellan 12-13 och 18-19.

Kristina Ahlström

SVT ska betala 50 000 kr för reklam i Fråga doktorn

I februari 2016 anmälde vi SVT:s program Fråga doktorn till Granskningsnämnden för TV och radio. Nämnden ansåg dock inte att programmet gjort något fel när det gällde information om läkemedelsbehandlingen men däremot att programmet otillbörligt gynnat den intervjuade då hennes företag exponerades i programmet på ett sätt som inte var motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse.

Nämnden beslutade att ansöka hos förvaltningsrätten om att SVT skulle påföras en särskild avgift för överträdelsen av bestämmelsen om otillbörligt gynnande. Nämnden ansåg att överträdelsen motiverar en avgift om 50 000 kronor.

Förvaltningsrätten i Stockholm biföll Granskningsnämndens ansökan i en dom den 9 maj 2017 och ålade SVT att betala en särskild avgift om 50 000 kr till staten. Beslutet har vunnit laga kraft. Stockholm FR 21088-16 Dom 2017-05-09.

Läs om anmälan till Granskningsnämnden

Kristina Ahlström