Studies about migraine

The following studies are referenced in an excerpt from the book Free from migraine – The cause and cure of one of our most widespread diseases, published in November 2019 by MIAB Förlag.

The excerpt has been added to studies that we referred to in the next book that was published in May 2016: Free from migraine – the handbook.

På svenska: Forskningsstudier om migrän. Nedanstående studier finns refererade till i ett utdrag från boken Fri från migrän – Orsak och botemedel till en av våra stora folksjukdomar, publicerad i november 2019 av MIAB Förlag. Till utdraget har lagts till studier som refererades i boken Fri från migrän – Handboken, som gavs ut maj 2016 av MIAB Förlag.