Vilseledande information om nytt migränläkemedel

Ett bolag får böter för ett vilseledande påstående om ett nytt migränläkemedel. Företaget påstod följande: ”Patienterna slutar överanvända smärtlindrande läkemedel”. Ett sådant påstående är enligt IGN, Informationsgranskningsnämnden, kategoriskt och riskerar att vid en flyktig läsning ge ett överdrivet intryck av läkemedlets verkan. […] påståendet är därför vilseledande i strid med artikel 4. Avsteget ansågs vara en överträdelse av normalgraden, och IGN-avgiften bestäms därmed till 90.000 kr.

Bolaget uppmanas att framdeles vid utformningen av sin läkemedelsinformation beakta vad IGN anfört.

Informationsgranskningsnämnden, förkortat IGN, har till uppgift att att löpande granska företagens läkemedelsinformation och att på eget initiativ eller efter anmälan pröva om marknadsföringsåtgärder och marknadsaktiviteter avseende läkemedel står i överensstämmelse med god branschsed.

Länk till beslutet av IGN 16 oktober 2019.

Mer information om Informationsgranskningsnämnden, förkortat IGN

Kristina Ahlström