Rodolfo Low: Migrän en biokemisk reaktion

”Professor Rodolfo Low var kemist och hade migrän. Han sökte efter en förklaring till sin huvudvärk och till slut fann han den. Rodolfo Low lät utföra tusentals laboratorieprov och han upptäckte att över nittio procent av de migränpatienter som följde hans rekommendationer blev och förblev friska. Han menar att migrän varken är en mental eller en känslomässig sjukdom utan en felaktig biokemisk reaktion, som borde behandlas som en sådan.

Rodolfo Low blev som forskare inbjuden till USA av dr Fredric Pullen som fann hans resultat överraskande och hans testade teorier logiska och lättförståeliga. Vad som var svårare att förstå var varför ingen av de många medicinska fakulteterna världen över kommit till samma slutsats. Enligt dr Fredric Pullen tycktes inom all vetenskap råda uppfattningen att svåra frågor alltid måste ha komplicerade svar och de enklaste lösningarna därför ignoreras. Enligt hans förmenande hade Rodolfo Low funnit ett relativt enkelt svar på en svår fråga.

Titeln på Rodolfo Lows bok är Victory over Migraine och den gavs ut i USA 1987 av förlaget Henry Holt & Company. I sin bok redovisar han sina framgångsrika resultat. När boken gavs ut hade han själv varit besvärsfri i 20 år.

(Hämtat från Fri från migrän s. 43.)

 DSC_0503