När kan man vara fysiskt aktiv?

”När man ska äta regelbundet och samtidigt träna krävs det mer planering. Det blir ytterligare en faktor att hålla reda på. Till exempel kan jag inte träna innan jag äter frukost, lunch eller middag.

Råd till diabetiker om fysisk aktivitet kan ge vägledning när man vill hålla blodsockret stabilt. Samtidigt har diabetiker en möjlighet att justera sitt blodsocker med att ta extra insulin, vilket inte jag kan.

Diabetiker rekommenderas att motionera före en insulininjektion eller efter en måltid. Vid intensivt arbete som storstädning, snöskottning eller ansträngande idrott rekommenderas diabetiker att äta mer mat eller minska mängden insulin, eller bådadera. Vid motion eller tungt arbete som varar mer än en timme kan diabetiker behöva äta extra eller minska på insulindosen, eller bådadera.

Vi som inte kan tillföra insulin för att behålla en balans av blodsockret måste vara mer noggranna med val av tidpunkt när vi utför fysisk aktivitet och med vilken intensitet.”

(Hämtat från Fri från migrän s. 74.)