Kategoriarkiv: Fysisk aktivitet

Livsstilskurs på nätet

Livsstil för bättre hälsa

Professor Mai-Lis Hellénius har i samarbete med andra experter vid Karolinska Institutet tagit fram en webbväg till sundare folkhälsa – Sundkurs. Här presenteras forskning och vardagliga råd på ett sätt som motiverar människor till en hälsosammare livsstil. Här finns tips i vardagen som jag länkat till nedan och en livsstilskurs i 11 videofilmer! Så mycket bra information det finns!

Tips på sundare matvanor

Tips på sunda matrecept

Tips för bättre sömn

Tips för mindre stress

Tips för mindre stillasittande

Kristina Ahlström

 

När kan man vara fysiskt aktiv?

”När man ska äta regelbundet och samtidigt träna krävs det mer planering. Det blir ytterligare en faktor att hålla reda på. Till exempel kan jag inte träna innan jag äter frukost, lunch eller middag.

Råd till diabetiker om fysisk aktivitet kan ge vägledning när man vill hålla blodsockret stabilt. Samtidigt har diabetiker en möjlighet att justera sitt blodsocker med att ta extra insulin, vilket inte jag kan.

Diabetiker rekommenderas att motionera före en insulininjektion eller efter en måltid. Vid intensivt arbete som storstädning, snöskottning eller ansträngande idrott rekommenderas diabetiker att äta mer mat eller minska mängden insulin, eller bådadera. Vid motion eller tungt arbete som varar mer än en timme kan diabetiker behöva äta extra eller minska på insulindosen, eller bådadera.

Vi som inte kan tillföra insulin för att behålla en balans av blodsockret måste vara mer noggranna med val av tidpunkt när vi utför fysisk aktivitet och med vilken intensitet.”

(Hämtat från Fri från migrän s. 74.)

Betydelsen av fysisk aktivitet

”Inte bara regelbundna måltider utan även fysisk aktivitet påverkar blodsockret.

Regelbunden träning kan ses som en mirakelkur: man går ner i vikt, får bättre kondition och styrka samt förebygger, behandlar och i vissa fall botar sjukdomar. Träning ger också energi, förbättrar vår sömn, gör oss mer koncentrerade, stärker minnet och vårt immunförsvar. Man lever längre och blir yngre rent biologiskt.

Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och förebyggande egenskaper. En ökning av den fysiska aktiviteten tillhör de åtgärder som skulle ha den största positiva effekten på svenska folkets hälsa. Skulle alla följa rådet om minst en halvtimmes motion varje dag, exempelvis i form av en rask promenad, skulle svenska folkets hälsa förbättras avsevärt och sjukvårdskostnaderna minska dramatiskt. (Se FYSS 2008 s. 5.)

Efter en löptur på trettio minuter sjunker normalt blodsockret och håller sig på en lägre nivå under flera timmar efter träningen. Kroppen blir också bättre på att reglera blodsockret i upp till två dygn efter träningen. För ett mindre antal personer ökar blodsockret när de tränar.

En normal reaktion under själva träningen är att nivåerna av hormoner som adrenalin och kortisol ökar. Efter träningen sjunker nivåerna. De höjda nivåerna av adrenalin sjunker ganska snabbt. Däremot har kortisol ökat någon timme efter träningen för att därefter sjunka ordentligt. De låga nivåerna av kortisol kan hålla i sig under upp till två dygn efter träningen.

Yrkesföreningen för fysisk aktivitet tog 2003 fram en handbok för fysisk aktivitet både för förebyggande och behandling av sjukdomar: FYSS för alla. FYSS är tänkt som ett alternativ och komplement till läkemedelsbehandling samt ge förutsättningar för att förebygga sjukdomar. Namnet är en anspelning på FASS som innehåller läkemedel för behandling av sjukdomar.

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och Statens folkhälsoinstitut har tillsammans tagit fram FYSS 2008. Denna version vänder sig framförallt till hälso- och sjukvården vid förskrivning av fysisk aktivitet samt kan användas som lärobok vid högskolor och universitet. Den finns även tillgänglig på nätet.”

(Hämtat från Fri från migrän s. 58–59.)