Betydelsen av fysisk aktivitet

”Inte bara regelbundna måltider utan även fysisk aktivitet påverkar blodsockret.

Regelbunden träning kan ses som en mirakelkur: man går ner i vikt, får bättre kondition och styrka samt förebygger, behandlar och i vissa fall botar sjukdomar. Träning ger också energi, förbättrar vår sömn, gör oss mer koncentrerade, stärker minnet och vårt immunförsvar. Man lever längre och blir yngre rent biologiskt.

Fysisk aktivitet har både hälsofrämjande och förebyggande egenskaper. En ökning av den fysiska aktiviteten tillhör de åtgärder som skulle ha den största positiva effekten på svenska folkets hälsa. Skulle alla följa rådet om minst en halvtimmes motion varje dag, exempelvis i form av en rask promenad, skulle svenska folkets hälsa förbättras avsevärt och sjukvårdskostnaderna minska dramatiskt. (Se FYSS 2008 s. 5.)

Efter en löptur på trettio minuter sjunker normalt blodsockret och håller sig på en lägre nivå under flera timmar efter träningen. Kroppen blir också bättre på att reglera blodsockret i upp till två dygn efter träningen. För ett mindre antal personer ökar blodsockret när de tränar.

En normal reaktion under själva träningen är att nivåerna av hormoner som adrenalin och kortisol ökar. Efter träningen sjunker nivåerna. De höjda nivåerna av adrenalin sjunker ganska snabbt. Däremot har kortisol ökat någon timme efter träningen för att därefter sjunka ordentligt. De låga nivåerna av kortisol kan hålla i sig under upp till två dygn efter träningen.

Yrkesföreningen för fysisk aktivitet tog 2003 fram en handbok för fysisk aktivitet både för förebyggande och behandling av sjukdomar: FYSS för alla. FYSS är tänkt som ett alternativ och komplement till läkemedelsbehandling samt ge förutsättningar för att förebygga sjukdomar. Namnet är en anspelning på FASS som innehåller läkemedel för behandling av sjukdomar.

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och Statens folkhälsoinstitut har tillsammans tagit fram FYSS 2008. Denna version vänder sig framförallt till hälso- och sjukvården vid förskrivning av fysisk aktivitet samt kan användas som lärobok vid högskolor och universitet. Den finns även tillgänglig på nätet.”

(Hämtat från Fri från migrän s. 58–59.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *