Kategoriarkiv: Hälso- och sjukvård

Matvanor hot mot folkhälsan

Matvanor hot mot folkhälsan

Ohälsosamma matvanor orsakar flest sjukdomar i Sverige idag. Världshälsoorganisationen WHO placerar nu matvanor som det främsta hotet mot vår folkhälsa. Samtidigt visar forskning att hälsosam mat kan göra stor skillnad. Både för individen och för folkhälsan.

På livsmedelsverkets hemsida finns fakta till stöd för samtal om matvanor som du som arbetar i hälso- och sjukvården kan använda för att ge patienterna möjlighet till ett friskare liv. Prata mat, rädda liv.

Länkar till information

Fler artiklar om mat och hälsa

Ohälsosamma matvanor riskerar den svenska folkhälsan (artikel 10 februari 2017)

Vårdpersonal vill prata mat – men saknar rätt förutsättningar (artikel 10 februari 2017)

Prata mat och hälsa

 

Hälso- och sjukvård = ?

Vad som är hälso- och sjukvård anges i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt dess första paragraf åtgärder för att ”medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador” till hälso- och sjukvården. Målet anges i andra paragrafen till ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”.

Det första man kan fundera över är varför det så sällan talas om hälso- och sjukvården, utan oftast om enbart ”sjukvård”. Hälsan försvinner ofta. Frågan är om det är åtgärder för att förebygga sjukdomar och skador som försvunnit och att kvar står att utreda och behandla sjukdomar.

När det gäller migrän ges en del förebyggande åtgärder i form av läkemedel, men vart tar livsstilsförändringar vägen? Varifrån kommer fokuseringen på läkemedel när det gäller hälso- och sjukvård? ”Medicinskt” måste väl betyda mer än läkemedel? Om målet är en god hälsa?

Själv är jag fri från migrän så länge jag håller blodsockret stabilt, vilket är en metod jag följt i över 25 år. Men fortfarande känner inte hälso- och sjukvården till denna metod, i vart fall informerar de inte patienterna om den. Men är det etiskt godtagbart? En metod som om den fungerar hjälper migränpatienter att bli fria från migrän, helt utan biverkningar, är det inte etiskt försvarbart att informera om den?

Om hälso- och sjukvården inte vill informera om en så hälsosam metod utan de har sett mer vetenskapligt stöd, då får de se till att metoden utvärderas. Att inte verka för att så sker, och fortsätta undanhålla patienterna denna information – det är inte acceptabelt.

Kristina Ahlström
#Blogg100

Neurologiveckan 2016

I kommande vecka träffas neurologer i Örebro på Conventum Kongress. Tisdagen den 17 maj på eftermiddagen har Svenska Migränsällskapet föreslaget programmet. Finns det några livsstilsfrågor med? Svårt att läsa ut av programmet, men det är i alla fall inte något som kan läsas ut av programpunkterna, möjligen det som fysioterapeuten kan informera om. Vore intressant att se dokumentation från föredragen.

13.00 – 13.45 Svår huvudvärk på akuten – handläggning och behandling Ingela Nilsson Remahl

13.45 – 14.30 Huvudvärksfall att lära av! Maria Lantz och Anna Sundholm

15.00 – 15.45 Centralt och perifert om trigeminusneuralgi, Katarina Laurell

15.45 – 16.30 Huvudvärksbehandling efter akuten – vad kan fysioterapeuten hjälpa till med? Emma Varkey

Se mer om programmet här.

Kristina Ahlström
#Blogg100

Skuldbelägga genom information?

I dag hörde jag ett mycket bra inslag på radion om hur information kan skuldbelägga, eller inte. Simon Svensson funderar över hur Cancerfondens agerade när de fick kritik för sin information om att livsstilsförändringar kan förhindra en tredjedel av all cancer. Lyssna på Simon Svensson här – det tar bara fem minuter. Man kan verkligen undra om man inte ska informera om vilka möjligheter man har att förebygga sjukdomar.

Att inte all cancer eller alla sjukdomar kan förebyggas med livsstilsåtgärder ska inte hindra information om hur man kan göra för att minimera risken att drabbas. Jag vill veta vad jag kan göra för att förebygga att jag drabbas av sjukdom. Med information får var och en själv välja hur de ska agera, men information vill jag ha.

När jag frågade en läkare varför hen inte informerade om en forskningsstudie som visade att över 80 % av forskningspersonerna fick migrän vid fasta och överhoppade måltider, fick jag till svar att hen inte ville skuldbelägga patienterna.  Så ser inte jag det. Alla migränpatienter har rätt att få reda på vilka forskningsresultat som finns. Att undanhålla information om att livsstilsåtgärder kan förhindra migrän är oetiskt.

Kristina Ahlström
#Blogg100