Neurologiveckan 2016

I kommande vecka träffas neurologer i Örebro på Conventum Kongress. Tisdagen den 17 maj på eftermiddagen har Svenska Migränsällskapet föreslaget programmet. Finns det några livsstilsfrågor med? Svårt att läsa ut av programmet, men det är i alla fall inte något som kan läsas ut av programpunkterna, möjligen det som fysioterapeuten kan informera om. Vore intressant att se dokumentation från föredragen.

13.00 – 13.45 Svår huvudvärk på akuten – handläggning och behandling Ingela Nilsson Remahl

13.45 – 14.30 Huvudvärksfall att lära av! Maria Lantz och Anna Sundholm

15.00 – 15.45 Centralt och perifert om trigeminusneuralgi, Katarina Laurell

15.45 – 16.30 Huvudvärksbehandling efter akuten – vad kan fysioterapeuten hjälpa till med? Emma Varkey

Se mer om programmet här.

Kristina Ahlström
#Blogg100