Hälso- och sjukvård = ?

Vad som är hälso- och sjukvård anges i hälso- och sjukvårdslagen. Enligt dess första paragraf åtgärder för att ”medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador” till hälso- och sjukvården. Målet anges i andra paragrafen till ”en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”.

Det första man kan fundera över är varför det så sällan talas om hälso- och sjukvården, utan oftast om enbart ”sjukvård”. Hälsan försvinner ofta. Frågan är om det är åtgärder för att förebygga sjukdomar och skador som försvunnit och att kvar står att utreda och behandla sjukdomar.

När det gäller migrän ges en del förebyggande åtgärder i form av läkemedel, men vart tar livsstilsförändringar vägen? Varifrån kommer fokuseringen på läkemedel när det gäller hälso- och sjukvård? ”Medicinskt” måste väl betyda mer än läkemedel? Om målet är en god hälsa?

Själv är jag fri från migrän så länge jag håller blodsockret stabilt, vilket är en metod jag följt i över 25 år. Men fortfarande känner inte hälso- och sjukvården till denna metod, i vart fall informerar de inte patienterna om den. Men är det etiskt godtagbart? En metod som om den fungerar hjälper migränpatienter att bli fria från migrän, helt utan biverkningar, är det inte etiskt försvarbart att informera om den?

Om hälso- och sjukvården inte vill informera om en så hälsosam metod utan de har sett mer vetenskapligt stöd, då får de se till att metoden utvärderas. Att inte verka för att så sker, och fortsätta undanhålla patienterna denna information – det är inte acceptabelt.

Kristina Ahlström
#Blogg100