Hur förändra kostvanor?

Publicerat 2016-04-10, 22:52

Vi vet mycket om hur vi kan leva hälsosamt ändå är det lätt att bortse från det. Det är intressant att se att man nu forskar om hur kunskapen ska leda till verkligen förändring.

Ett projekt om detta finns vid Göteborgs universitet. I projektet hjäper elever till att ta reda på vad som kan underlätta hälsosamma levnadsvanor beträffande kost och fysisk aktivitet bland ungdomar.

Det finns idag ganska goda kunskaper om hur vi bör äta och röra på oss för att främja vår hälsa. Vi lever dock i ett samhälle där det är svårt att utöva hälsosamma vanor och hålla en hälsosam kroppsvikt. Den största vetenskapliga utmaningen är med andra ord inte att belysa hälsokonsekvenserna av dessa beteenden utan snarare hur man skall hjälpa människor till hälsosamma levnadsvanor.

Du kan läsa mer om projektet här: How to Act? Mer intressant om kost och fysisk aktivitet finns hos Institutionen för kost- och idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Kristina Ahlström

#Blogg100