Bakterier formar vår hjärna

I programmet Vetandets värld redovisas i dag kopplingen mellan bakterier och hur vår hjärna formas. Det verkar som om bakteriefloran kan bli en ledtråd i förklaringen av olika psykiatriska diagnoser hos människor.

”En helt ny syn på bakteriernas roll i människokroppens utveckling håller på att få fäste inom forskningen. Det handlar om bakteriernas inflytande på hur hjärnan utvecklas framför allt hos fostret och det lilla barnet.”

Kemiprofessor Rodolfo Low trodde migrän kunde bero på en kemisk process som startade med att bukspottkörteln i vissa lägen producerar för mycket insulin. Jag vet inte om den teorin stämmer men metoden som Rodolfo Low presenterade har hjälpt mig i över 25 år. Stabilt blodsocker håller mig fri från migrän. Om en vetenskaplig utvärdering görs av metoden tror jag man kommer att se något nytt och användbart vid behandling av migrän – och metoden är biverkningsfri!

Du som har migrän kan i väntan på forskning själv prova metoden. I den nya boken Fri från migrän – Handboken ges flera praktiska tips på hur man kan följa metoden. I brist på forskning kan man i dag inte veta vem som blir hjälpt, men det är värt att prova. Läs mer om andra som provat metoden här.

Kristina Ahlström
#Blogg100