Välskriven och angelägen

I dag kom recensionen från BTJ. Nedan några citat från den.

”I handboken förmedlas på ett välskrivet och överskådligt sätt goda råd, tips och handlingsplaner för hur detta kan göras under såväl vardag som semester och fester.”

”Författaren lämnar ett angeläget bidrag till kunskapen om kostens betydelse för hälsan.”

Recensionen publiceras i BTJ-häftet nr 15, 2016. Lektör Motzi Eklöf 

Kristina Ahlström
#Blogg100