Terapitrappan

Nu kan du läsa mer om Läkemedelsbokens Terapitrappa vid migrän här.

Intressant att läsa om de första stegen i behandling av migrän, att de är utan läkemedel, men hur mycket hjälp får patienterna med sådan behandling? Får man någon hjälp alls eller förutsätts man sköta det själv?

Att som jag hålla blodsockret stabilt har hjälpt flera andra att bli fria från sin migrän, utan hjälp från sjukvården. Men alla klarar inte att prova metoden själv. Då även läkemedel och hormoner samt fysisk aktivitet påverkar kan man behöva råd av medicinskt kunniga om hur man håller blodsockret stabilt i de fall man måste medicinera eller ta hormoner.

Innan metoden är utvärderad vetenskapligt får man försöka själv. Tips finns i Fri från migrän– Handboken, se här. Du kan också söka upp en dietist och få hjälp när det gäller kosten. Det är värt att prova om du har migrän – metoden med stabilt blodsocker har inga biverkningar.

Kristina Ahlström