Ofullständig information om metoden

Sedan Rodolfo Lows bok kom har jag sett att den inte har redovisats helt korrekt. Den kallas ibland för ”sockerfri diet” och det leder tankarna till att det handlar om att utesluta socker från kosten. Vilket delvis kan hjälpa, men om man inte äter regelbundet eller äter andra livsmedel som påverkar blodsockret så hjälper det inte att utesluta tillsatt socker från kosten. Detsamma gäller om man tar läkemedel som påverkar blodsockret eller är fysiskt aktiv på ett sätt som påverkar blodsockret.

För att säga att man provat metoden måste man vara säker på att man har hållit sitt blodsocker stabilt. Vilket inte alltid är helt enkelt. Jag har mött personer som säger att de provat denna metod men inte lyckats, men de har inte redovisat hur de har provat metoden: vid vilka tider de åt , hur ofta de åt , vilka mellanmål de åt , hur deras måltider var komponerade, vilka läkemedel tog de och hur fysiskt aktiva de var och när.

Mot bakgrund av den ofullständiga information som finns går det inte att utesluta att dessa personer saknat  fullständig information och stöd för att provat metoden i sin helhet, vilket skulle kunna förklara varför de inte lyckats. Detta innebär förstås inget bevis för att metoden skulle fungera även för dessa personer men innan man vet om metoden har provats ordentligt kan man inte ta enbart påståenden till intäkt för att metoden inte fungerar.

Kristina Ahlström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *