Jämförelse mellan olika förklaringar

Publicerat 2015-01-11, 18:32

Hämtat från Fri från migrän s. 107–108:

”Migrän anses vara ärftlig, vilket stämmer i min släkt. Jag är fjärde kända generationen med migrän i vår familj, mor, mormor och hennes mor har alla haft migrän. Det är vanligt när man pratar med andra migränpatienter att de också berättar om släktingar som har migrän.

Ärftlighet kan sannolikt förekomma både när det gäller nerver och kärl i huvudet, men också för bukspottkörteln, varför Rodolfo Lows teori inte kan anses strida mot uppgifter om att migränsjukdomen är ärftlig. Anlag för typ 2-diabetes anses vara ärftligt vilket kan tala för att bukspottkörtelns funktion är ärftlig. Vi ärver en körtel med anlag för att producera för mycket eller för lite insulin. Det låter rimligt.

Både den kända och okända typ 2-diabetesen har i en studie visat sig förekomma dubbelt så ofta bland män som hos kvinnor mellan fyrtiosex och sextiosex år. Uppgiften är intressant att jämföra med det faktum att fler kvinnor än män har migrän. Kan det vara så att de större hormonella svängningarna hos kvinnor ökar benägenheten att få migrän, men minskar benägenheten att få typ 2-diabetes?

Ett migränanfall kan föregås av förkänningar (aura), som oftast börjar som en synstörning inom ett litet område av synfältet med successiv utbredning inom en synfältshalva. Området omges av blixtrande sicksacklinjer. Ibland är aura en domningskänsla som inom loppet av minuter successivt drabbar hand, arm och en ansiktshalva. Aurafasen varar 15–30 minuter. Flertalet migränpatienter upplever dock ingen aura innan huvudvärken börjar, men många har migränanfall omväxlande med och utan aura. (NE.se)

Om man jämför känningar inför ett migränanfall med lindriga symptom på lågt blodsocker syns många likheter. Migränpatienter uppger ofta att de innan ett anfall känner sig trötta, irriterade, har svårigheter med koncentration och liknande problem.

Symtomen på lågt blodsocker kan variera från hunger, matthet, sömnighet, lätt irritation, känselstörningar, förvirring, till svettningar, oro, darrningar, koordinationsproblem, blekhet och huvudvärk.

Svettningar och darrningar har jag inget särskilt minne av att ha haft, men övriga symptom förknippar jag med känningar innan ett migränanfall.

Eftersom dessa symptom i stor utsträckning är desamma, skulle det kunna tala för att förkänningar av migränanfall egentligen är symptom på för lågt blodsocker. Om man korrigerar det låga blodsockret kan man kanske undvika själva anfallet. Jag har varit med om tillfällen då jag haft känningar, men sluppit anfall genom att äta något som stabiliserar blodsockret som pasta, grovt bröd eller fiberrika grönsaker. I sådana situationer tar jag inga risker med alkohol eller söta efterrätter.

I litteraturen nämns även att fysisk ansträngning i olika former kan utlösa migränanfall. Det har jag inte varit med om sedan jag lagt om kosten. Om jag däremot fått känningar har de blivit värre vid fysisk aktivitet. Under ett migränanfall är det uteslutet att anstränga sig fysiskt. I sådana lägen gäller att vila.

Även här kanske det finns ett samband med måltiderna. Vid träning blir det mat på andra tider och näringstillförseln kanske inte blir optimal.”