Hjälp att förändra

Hjälp att göra livsstilsförändringar finns på 1177. Här finns information och stöd när det gäller flera områden:

  • Livsstil – att ändra en vana
  • Fysisk aktivitet
  • Stress och återhämtning
  • Sömn
  • Mat och näring
  • Alkohol och tobak
  • Hälsotester

Läs här 1177 Hälsa