Vad orsakar migränanfall?

Hämtat från Fri från migrän s. 108–109.

”Inom den etablerade medicinen sägs i dag att man inte vet orsaken till migränanfallen, samtidigt som man säger att det kan finnas flera utlösande faktorer. Enligt min mening säger man emot sig själv.

När jag berättar för andra att jag slipper migrän genom att hålla blodsockret stabilt får jag ofta höra:

– Ja, det finns så mycket som kan ge migrän.

Läkare uttrycker det som att migrän är en mångfaktoriell sjukdom. Till sådana sjukdomar tycks det inte finnas en lösning utan flera. Men hur stämmer dessa påståenden för sjukdomen migrän? Nedan citeras exempel från medicinska sammanhang om migränens orsaker, kursiveringen i citaten är mina.

Trots intensiv forsk­ning inom området är orsaken till varför man får migrän fort­farande inte klar, däremot är det fastslaget att ärftlighet spelar roll.134

Det är inte fastställt vad som orsakar migrän. Man vet dock att huvudvärken vid ett migränanfall orsakas av att blodkärl som omger hjärnan utvidgar sig.135

Patofysiologin vid migrän är ännu inte fullständigt klarlagd, och man diskuterar ännu om den primära funktionsrubbningen är av neurogen eller vaskulär art. Båda mekanismerna kan vara aktuella.136

Beskrivningarna växlar mellan oklart till inte fastställt och ännu inte fullständigt klarlagt. Enligt min mening är det inte rimligt att därefter påstå att det finns flera faktorer som kan utlösa migrän. Snarare är det så att den etablerade medicinen i dag inte vet om det är en eller flera faktorer som kan utlösa migrän.

Något vetenskapligt stöd för att migränen är mångfaktoriell har jag inte sett. Något stöd för att därmed utesluta att det finns en lösning på sjukdomen migrän ser jag därför inte.”

not 134: 1177 Vårdguiden
not 135: Läkemedelsverket webbplats
not 136: Behandlingsrekommendation Läkemedelsverket