Migrän – en omvänd diabetes

”Enligt Rodolfo Low har migränpatienter en omvänd diabetes då bukspottkörteln överreagerar i vissa situationer och då producerar för mycket insulin. Denna överproduktion startar en kemisk process som frigör adrenalin varefter smärta utlöses i huvudet.

(Hämtat från Fri från migrän s. 44.)