Lättläst och vederhäftig

I BTJ:s recension över boken Fri från migrän står:

”Författaren är väl påläst och referenslistan är gedigen, men hon intar ändå en ödmjuk hållning till kunskapsläget.”

”Boken är lättläst och vederhäftig. Den kan rekommenderas alla som vill veta mer om migrän och kostbehandling härutöver.”

Motzi Eklöf, BTJ-häftet 9, 2015