Terapitrappan

Publicerat 2016-09-16, 16:37

Läkemedelsboken

Läkemedelsverket vänder sig i boken Läkemedelsboken (LB)  framför allt till specialister i allmänmedicin, läkare under specialistutbildning eller allmäntjänstgöring samt medicine och farmacie studerande, men också till läkare som behöver råd vid medicinska problem utanför den egna specialiteten. LB används som ett uppslagsverk av alla kategorier av sjukvårdspersonal inklusive farmaceuter. Den finns även på nätet.

I LB beskrivs olika sjukdomstillstånd, deras förekomst, symtom, diagnostik och behandling, varvid läkemedel placeras in i ett helhetsperspektiv i vilket även icke-farmakologiska lösningar ingår.

Nio steg i terapitrappan

För migrän finns det en så kallad terapitrappa med nio steg, där de två första stegen är utan läkemedel. Men min erfarenhet är att sjukvården lämnar dessa steg till patienten och behandlingen inom sjukvården är resterande terapisteg vilka består av läkemedel. Pdf-fil med terapitrappan-lb. Länk till informationen på nätet här.

Undvika migränframkallande faktorer

Första steget är att undvika migränframkallande faktorer. Här anges bland annat oregelbundna måltider – och det undviker jag sedan 26 år. Genom att äta så att jag håller blodsockret stabilt håller jag migränen borta helt. Och det är en av de faktorer som nämns här. Övriga faktorer har även direkt eller indirekt påverkan på blodsockret: Sömnbrist, sover för länge, psykisk stress, alkohol, vissa födoämnen, p-piller av sekvenstyp.

För mig är några av ovanstående faktorer skensamband. För det är inte stress som ger mig migränanfall – så länge jag håller blodsockret stabilt. Men det är svårare att leva så när man stressar. Då måste jag vara mer förberedd så att jag får mina måltider på rätt tid och inte blir hänvisad till vad som råkar finnas till hands.

Huskurer

Nästa steg i terapitrappan är vila, sömn, mörker och tystnad. Vilket självklart är vad man behöver när man har ont. Men eftersom jag inte får ont när jag har stabilt blodsocker hamnar jag inte i sådana situationer att jag behöver mörker och tystnad. Märkligt är att det anges att Placeboeffekten av huskurer bör tas tillvara. Vilka huskurer som avses anges inte. Och med huskurer avses enklare kur för bot av sjukdomar i hemmet utan anlitande av läkare. (Nationalencyklopedin, huskur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/huskur

Stabilt blodsocker

Ingenstans i trappan nämns stabilt blodsocker, vilket är den metod som hjälpt mig í över 26 år. Metoden beskrivs mer här. Den metoden är dessutom utan biverkningar och har däremot bonusverkningar, man får mer energi, går ner i vikt och mår allmänt bättre, förutom att jag inte får migränanfall.

Denna metod bör utvärderas vetenskapligt, fler kan bli hjälpta.

Kristina Ahlström