Studie från Brasilien

Publicerat 2016-08-30, 13:59

I en studie från Brasilien fann man att över 80 % av försökspersonerna med migrän reagerade på fasta och överhoppade måltider. Det förvånar inte mig. Jag lever så att mitt blodsocker är stabilt och jag fastar aldrig, inte heller hoppar jag över några måltider. Tvärtom äter jag regelbundet sex gånger om dagen – och migränen håller sig borta.

Läs mer här om studien. Rockett m.fl. 2011

Kristina Ahlström