Vaccinering Covid-19 och stabilt blodsocker?

I Storstockholms diabetesförenings medlemstidning svarar Kerstin Brismar på frågor från läsaren, hon är professor och forskare vid Karolinska institutet. I senaste numret 2/2021, svarar Kerstin Brismar på en fråga om hur man kan minimera biverkningar för riskgrupper vid vaccinering mot Covid-19:


”Det bästa råd jag kan ge dig är att ha så bra blodsocker som möjligt dagen när du vaccineras och dagarna därefter. Flera studier har visat att man får större symtom och blir mer påverkad om blodsockret är högt eller långt. Vaccination kan eventuellt höja ditt blodsocker, men då får du ta lite extra måltidsinsulin.”


Ovanstående svar gäller till en person som har diabetes typ 1. Kanske detsamma gäller oss som håller blodsockret stabilt för att inte få migrän?


Det är känt att en infektion kan påverka nivån på blodsockret, så kanske att en vaccinering också påverkar? Jag måste alltid hålla mitt blodsocker stabilt för att inte få migrän, varje dag och kan inte justera det med att tillföra insulin.

När jag ska vaccinera mig ska jag tänka särskilt på att hålla mitt blodsocker stabilt och inte tänja på gränserna dagarna före och efter vaccineringen.


Kristina Ahlström