Sorg över Europa

Händelserna i Bryssel skickar sorg över Europa.

Stackars människor som helt oskyldiga utsattes för våld. Mitt i  ett öppet och demokratiskt Europa. Man vill inte tro att något sådant kan hända. Hoppet står till att det finns många goda människor som kan samarbeta för fred och frihet, för gemenskap och värme, för respekt och tillit.

Kristina Ahlström

#Blogg100