Orsak och triggers

 

Trots forsk­ning om migrän är orsaken till varför man får migrän fort­farande inte klar, däremot är det fastslaget att ärftlighet spelar roll.

Samtidigt kan man få höra att det finns flera utlösande faktorer till migrän. Enligt min mening säger man emot sig själv. Man kan inte vara osäker över orsaken till migrän och sedan i nästa mening vara säker på att det är olika saker som orsaker migrän.

Det är helt enkelt inte rimligt att påstå att det finns flera faktorer som kan utlösa migrän om man inte vet vad som orsakar migrän. Just det faktum att många upplever att migrän kan utlösas av många faktorer kan bero på att man faktiskt inte vet tillräcklig mycket om sjukdomen. Man tror det är en mångfaktoriell sjukdom. Något vetenskapligt stöd för detta har jag inte sett. Men man pratar som om detta vore fakta.

Det finns ingen studie som visar att Rodolfo Lows teori om orsaken till migrän är felaktig. Tvärtom är den tänkbar, men inte tillräckligt vetenskapligt undersökt för att sjukvården ska anse det befogat att informera om den. Men hur länge kan man fortsätta utan att vetenskapligt undersöka den metod som gör mig fri från migrän och flera andra migränpatienter som har provat att hålla blodsockret stabilt? Det är dags att undersöka denna metod vetenskapligt! En helt biverkningsfri metod som om den fungerar ger fantastiskt resultat – helt smärtfri!

I väntan på forskning får var och en prova själv. Om man har diagnosen migrän är det ofarligt att prova. I Fri-från-migrän böckerna finns en testmeny som man kan pröva i 14 dagar, testa och se om den kan hjälpa dig.

Kristina Ahlström