Innehåll

Fri från migrän högupplöst

Hämtat från Fri från migrän 2014  s. 15–16:

”Kapitlen i boken kan läsas fristående. Du som vill veta hur mor och jag har blivit besvärsfria, vilken teori som ligger bakom detta och få tips för att följa metoden, kan läsa de första fem kapitlen. Du kan hoppa över kapitlet Migrän utan smärta om du inte är intresserad av de medicinska förklaringarna. Om du vill veta mer om vad den konventionella medicinen anser om migrän kan du läsa kapitlet Sjukvården och migränbehandling.

Genomgående jämförs Rodolfo Lows kostråd med de kostråd som Livsmedelsverket lämnar för att hålla blodsockret stabilt, vilka jag ser som en utveckling av hans kostråd. Vill du testa metoden finns  i appendix en testmeny att prova i två veckor.

I kapitlet Analys av medicinska förklaringar analyseras vanliga förklaringar inom den etablerade medicinen och jämförs med Rodolfo Lows teori.

I kapitlen Reflektioner över forskning och Reflektioner över sjukdomar reflekterar jag allmänt över forskning och sjukdomar; egna iakttagelser jämfört med forskningsresultat inom andra områden.

Därefter lämnas i kapitlet Vad ska vi göra? förslag på åtgärder. I kapitlet Uppmaning finns uppmaningar till åtgärder. Därefter följer förklaring av ord och termer.

I appendixet beskrivs kortfattat hur staten är organiserad beträffande hälso- och sjukvårdsarbetet. Här finns även en kort beskrivning av några betydande aktörer inom området samt beskrivning av läkemedelsförsäljning. Efter Appendix finns testmenyn.

Härefter följer källor och noter. I noterna finns hänvisningar till olika källor; dokumentens fullständiga namn återfinns i källförteckningen. Noterna innehåller även tips på vidare läsning och kommentarer.

Sist i boken finns ett person- och sakregister.”