MIAB FÖRLAG

MIAB Förlag är en del av MI Migrän Info AB som bedriver informations- och opinionsbildande verksamhet om sjukdomen migrän och bra mat som hälsofrämjande åtgärd.

Förlaget har gett ut två titlar om migrän. Båda böckerna finns i tryckt form och som  e-böcker. De finns också att  låna på bibliotek.

  • Fri från migrän – Orsak och botemedel vid en av våra stora folksjukdomar, december 2014.
  • Fri från migrän – Handboken – Bra mat för alla och hur man håller blodsockret stabilt, maj 2016.