Har DNs faktagranskning semester?

Med anledning av artiklar om migrän i DN den 19 och 20 juli 2019.

Fredagen den 19 juli och lördagen den 20  juli publicerade DN två stora artiklar om migrän. Stor bild på första sidan och två hela uppslag på tidningens sidor 6–7. Någon beskrivning av andra metoder än läkemedel syns inte i artiklarna. Att en metod helt utan läkemedel har hjälpt flera personer informeras inte heller om. Hur kommer det sig att DN rapporterar om läkemedel mitt i sommaren?

DN hänvisar till en undersökning som beställts av ett läkemedelsbolag, enligt DN ”en omfattande internationell undersökning” av drygt 11 000 migrän drabbade personer i Sverige och ett 30-tal andra länder. Ingenstans i artiklarna anges vilken undersökning som avses eller hur jag som läsare kan ta del av den. 

Enligt artikeln beskriver undersökningen hur stort lidande migrän är för patienterna och deras anhöriga, men det är då verkligen ingen nyhet. Varför görs en sådan undersökning? Detta är intressant att ta reda på eftersom läkemedelsbolag inte får göra reklam direkt till patienter. Däremot får tydligen patienter uttala sig om läkemedel utan att det anses vara reklam.

DN borde varit särskilt uppmärksamma varför undersökningen genomförts och redovisat mer om detta. Men det är mitt i sommaren och inför en helg – faktagranskningen kanske hade semester? 

I artikeln fredagen den 19 juli intervjuas en migränpatient som berättar hur sjuk hon varit. Nu ”ställer hon hoppet till ett nytt förebyggande läkemedel”. Eftersom medicinen ”ännu inte är statligt subventionerad” får hon ta av sin sjukpenning och andra i sin omgivningen som stöttar henne för att prova medicinen. DN redovisar inte varför medicinen inte är statligt subventionerad, redovisar inte vilka studier som finns om detta läkemedel, redovisar inte vad dessa studier har visat – och anger inte ens vilka studier det är. Jag får ingen information om hur jag kan kontrollera dessa uppgifter. Kanske DN inte heller har dem, det förklarar i så fall varför de inte redovisar någon granskning av detta. Det kanske är så att läkemedlet inte alls visat så goda resultat som DN skriver. 

En medicinreporter skriver i en kolumn intill artikeln: ”Det är bra att ha i bakhuvudet att undersökningen är utförd på uppdrag av läkemedelsföretaget Novartis. Bolaget ligger bakom ett nytt läkemedel mot svår kronisk migrän och har så klart ett intresse av att lyfta fram situationen för dessa patienter. Dessutom baseras den svenska delen av undersökningen på ett litet antal patienter, men de är i linje med de internationella resultatet.” 

Absolut är det bra ”att ha i bakhuvudet” men är det jag som läsare som ska ha det? Varför ska inte reportern som gjort reportaget ha det? Det märks i alla fall inte i artikeln. 

I artikeln den 20 juli anges att bakom de nya läkemedlen finns en svensk professor och forskare. Ett av de nya läkemedlen bygger på hans upptäckt. Enligt artikeln har det nya läkemedlet inneburit att en fjärdedel av alla patienter helt blivit av med sin migrän, hälften blivit bättre och en fjärdedel tycks inte påverkas alls. Men det finns inte någon hänvisning till vilken studie där detta resultat finns. Varifrån kommer uppgiften om dessa resultat? Professorn berättar för DN om en patient som hört av sig till honom och berättat hur bra han har blivit av medicinen. Varför kan en professor hänvisa till anekdoter, enskilda personers berättelser, medan DN inte är intresserad av att redovisa hur jag och flera med mig är hjälpta från denna smärtsamma sjukdom och på ett dessutom för kroppen i övrigt hälsosamt sätt? – Vi håller blodsockret stabilt genom att framför allt äta bra mat reglebundet.

Den 20 juli berättas i DN om en migränpatient som inte fått prova det nya läkemedlet och en patient som behandlats med bra resultat av densamma. Ett resultat av artikeln kan väl bara bli att fler patienter besöker sjukvården får att få de nya läkemedlen, eller några av de andra läkemedlen som nämns i artikeln. Men det är oetiskt att patienterna inte får information om att det kan finnas en metod helt utan läkemedel som kanske kan hjälpa dem. Visserligen är den metoden inte utforskad tillräckligt men metoden i sig är ofarlig och dessutom i linje med rekommendationer om hälsosam livsstil. Stabilt blodsocker är bra även för icke migränpatienter.

Jag har väntat i 29 år på att denna metod jag följer ska utvärderas vetenskapligt. Så länge har jag varit fri från migrän om jag följt metoden. Hur länge ska det dröja innan detta uppmärksammas på allvar! Det är oetiskt att undanhålla patienterna information om att stabilt blodsocker kanske kan hjälpa dem i väntan på att metoden utvärderas vetenskapligt. Hur länge ska vi vänta på forskarna? Någon utvärdering av metoden verkar inte bli genomförd så länge inte heller media skriver om den. 

DN ska enligt egen uppgift verka i en humanistisk upplysningstradition. Enligt NE.se är upplysning en filosofisk och litterär riktning som framhävde det undersökande förnuftet i motsats till fördomar och tro på traditionella auktoriteter. Jag vet inte hur DN definierar sin upplysningstradition men jag tycker att definitionen i NE är bra. Det är dags för DN att granska forskning och behandling av migrän om de ska verka i en humanistisk upplysningstradition. 

Kristina Ahlström
grundare av MI Migrän Info AB som drivs utan sponsring av läkemedelsbolag