Kategoriarkiv: Media

Öppet brev till DN om brist på granskning

med anledning av två artiklar om migrän 19 och 20 juli 2019.

Den 19 och 20 juli publicerar DN två artiklar om migrän. Bakgrunden anges vara en undersökning som beställts av ett läkemedelsbolag, enligt DN ”en omfattande internationell undersökning” av drygt 11 000 migrän drabbade personer i Sverige och ett 30-tal andra länder. Ingenstans i artiklarna anges vilken undersökning som avses eller hur jag kan ta del av den när DN inte granskar undersökningen. 

DN låter migränpatienter som har fått prova ett nytt läkemedel med bra resultat berättar om detta samt en migränpatient som inte fått det nya läkemedlet som får berätta om detta och andra läkemedel hon använder. Ingen hänvisning till någon studie om dessa läkemedels vetenskapligt bevisade effekt.

En liten brasklapp skrivs i en kolumn den 19 juli i anslutning till artikeln: ”Det är bra att ha i bakhuvudet att undersökningen är utförd på uppdrag av läkemedelsföretaget Novartis. Bolaget ligger bakom ett nytt läkemedel mot svår kronisk migrän och har så klart ett intresse av att lyfta fram situationen för dessa patienter. Dessutom baseras den svenska delen av undersökningen på ett litet antal patienter, men de är i linje med de internationella resultatet.” 

Borde inte denna tanke funnits hos den reportern och medfört en granskning av innehållet i de uppgifter som lämnades av patienter och forskare samt läkemedelsbolag?

Granskning av läkemedel mot migrän och forskning om migrän lyser med sin frånvaro i DNs artiklar.

Som framgångsrikt hjälpt mot migrän av en läkemedelsfri metod frågar jag därför DN:

– Varför finns inte någon faktagranskning med i dessa två artiklar om migrän?

– På vilket sätt tycker ni att ni granskar uppgifter från läkemedelsbolag och forskare?

– I DN:s målsättning står det att tidningen ”verkar i en humanistisk upplysningstradition”. På vilket sätt är migränartiklarna ett uttryck för en humanistisk upplysningstradition?

Stockholm den 16 augusti 2019

Kristina Ahlström
grundare av MI Migrän Info AB som inte sponsras av läkemedelsbolag

PS efter det att jag skrivit ovanstående fick jag tips om radioprammet Mediernas granskning av DN:s artiklar. Se här:  Radioprogrammet Medierna 27 juli 2019. DS