Almedalen 3 juli 15.30

Varför fokuserar sjuvården på läkemedel vid behandling av migrän?

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, E-huset, Cramérgatan 3, sal B11
Tid: tisdag 3 juli 2018 kl. 15.30-16.15

Beskrivning av samhällsfrågan

Mer än 10 % av befolkningen lider av migrän. Flera migränpatienter blir hjälpta utan läkemedel genom att hålla blodsockret stabilt. Men sjukvården har stort fokus på läkemedel.Varför informerar de inte patienterna om en livsstilsbehandling med stabilt blodsocker?

Utökad information om evenemanget

Författaren Kristina Ahlström har framgångsrikt följt en metod med stabilt blodsocker i över 27 år. Under föredraget berättar hon om hur hon gör för att hålla sitt blodsocker stabilt och inte få migrän samt hur sjukvården bemöter patienter med migrän och vilken behandling som de rekommenderas. Metoden med stabilt blodsocker har hjälp både vuxna och barn. Den är helt biverkningsfri.

Det handlar främst om att äta regelbundet, undvika läkemedel och hormoner som påverkar blodsockret samt tänka på när man är fysiskt aktiv. Men är detta för enkelt för sjukvården? Varför finns inget intresse från sjukvårdens sida av att informera om metoden? Kan migränläkarna inget om kost och livsstil?