26 personer på namnlistan!

Vi är 26 personer som har skrivit på namninsamlingen för forskning om stabilt blodsocker. Du som är hjälpt av den metoden kan också skriva på. Ju fler vi blir desto fortare måste de intressera sig för metoden.

Läs mer under fliken ”Namninsamling”.